Achievely

Achievely

Achievely handlar om inlärning, och som namnet antyder, att uppnå något. Med tillgängliga, prisvärda och korrekta lösningar vill vi göra det möjligt för alla att uppnå mer. Djup förståelse inom analys och statistik och en modig attityd hjälper oss att uppnå vårt mål - att vara bäst inom mätning av inlärning.

Plugga

År 2017 lanserade vi vår pilotprodukt, Plugga. Plugga är en mobil e-inlärningsapplikation inför högskoleexamen och gymnasieexamen. Plugga fokuserar på testning och mätning av din inlärning, vilket ger användarna en korrekt bild av hur deras egen inlärning fortskrider. Plugga löser tillgångsojämlikheten till högre utbildning genom att göra inlärandet enkelt och billigt.


Team

Vårt huvud-team består av tre psykologistudenter som alla har mycket olika arbetserfarenhet och akademisk bakgrund. Utöver huvud-teamet gör en nyutbildad person inom informationsnätverk och en juridikstudent vårt team flexibelt och kompetent. Hela vårt team ser mycket entusiastiskt fram emot framtiden med storskaliga planer i åtanke.